Convallis - apartamenty, Zakopane
Convallis - profil na facebook.com

Rezerwacje

biuro.convallis@gmail.com lub dorex33@gmail.com

tel. 0048/600 25 88 25

Numery rachunków bankowych:
konto w PLN:

PKO BP S.A. oddz. Katowice,
nr konta: 95 1020 2313 0000 3102 0513 0499

konto w EURO:

Bank Ochrony Środowiska S.A. oddz. Katowice,
nr konta: 40 1540 1128 2112 7005 0756 0002

Umowa

Ogólne warunki umów : plik.PDF plik.DOC

Umowa najmu: plik.PDF plik.PDF